Namibia Safari Etosha Park Springbok Pirschfahrt

Springbok Herde im Etosha Nationalpark – auf Safari in Namibia